Trening rozwoju osobistego i zawodowego zastępowania agresji i radzenia sobie z agresją innych
 
PRAKTYK TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART)
Szkolenie warsztatowe trenerskie dla wychowawców agresywnej młodzieży
 
TRENER GRUPOWY (FACYLITATOR) TZA (ART)
Szkolenie warsztatowe dla profesjonalnych trenerów
 
CERTYFIKOWANY TRENER TZA (ART) TRENER TRENERÓW MISTRZ TRENERSKI
Szkolenie warsztatowe dla wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Program StART)
 
TRENER KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH I ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKALorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

Lorem Ipsum jest tekstem stosowanym jako przykładowy wypełniacz w przemyśle poligraficznym. Został po raz pierwszy użyty w XV w. przez nieznanego drukarza do wypełnienia tekstem próbnej książki. Pięć wieków później zaczął być używany przemyśle elektronicznym, pozostając praktycznie niezmienionym. Spopularyzował się w latach 60. XX w. wraz z publikacją arkuszy Letrasetu, zawierających fragmenty Lorem Ipsum, a ostatnio z zawierającym różne wersje Lorem Ipsum oprogramowaniem przeznaczonym do realizacji druków na komputerach osobistych, jak Aldus PageMaker.

INSTYTUT „AMITY” - Jacek Morawski
02-970 Warszawa
Zapłocie 20
NIP: 521-040-41-72
REGON: 010402334

Wykonanie Allwelt

INSTYTUT AMITY Ewa Morawska
02-970 Warszawa
Zapłocie 20
NIP: 951-132-94-44
REGON: 015738553

Tel. 22 648 37 79
Email: amity@amity.pl