Trening rozwoju osobistego i zawodowego zastępowania agresji i radzenia sobie z agresją innych
 
PRAKTYK TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI (ART)
Szkolenie warsztatowe trenerskie dla wychowawców agresywnej młodzieży
 
TRENER GRUPOWY (FACYLITATOR) TZA (ART)
Szkolenie warsztatowe dla profesjonalnych trenerów
 
CERTYFIKOWANY TRENER TZA (ART) TRENER TRENERÓW MISTRZ TRENERSKI
Szkolenie warsztatowe dla wychowawców dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Program StART)
 
TRENER KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI PROSPOŁECZNYCH I ZASTĘPOWANIA AGRESJI DZIECKAINSTYTUT „AMITY” - Jacek Morawski
02-970 Warszawa
Zapłocie 20
NIP: 521-040-41-72
REGON: 010402334

INSTYTUT AMITY Ewa Morawska
02-970 Warszawa
Zapłocie 20
NIP: 951-132-94-44
REGON: 015738553

Tel. 22 648 37 79
Email: amity@amity.pl